Hunddagisutbildning

För att driva hunddagis krävs betydligt mer än att bara gilla hundar.
Vad kräver djurlagstiftningen? Vad gör du med en problemhund eller där ägaren är problemet? Vad krävs för att undvika smittspridning?

Den här utbildningen baseras på Jordbruksverkets krav på kursinnehåll. Dessutom får du praktiska råd om ledarskap av både hundar och personal samt företagande och allt vad det innebär.

Utbildningen sker på distans med möjlighet att träffas via webbkonferenser där du har möjlighet att ställa frågor och få tips om det mesta om att arbeta och driva ett hunddagis. Du har hela 12 månader på dig att slutföra utbildningen, men får givetvis göra det snabbare.

Om du inte tidigare har arbetat på hunddagis behöver du även genomföra praktik på ett hunddagis som du själv väljer.  Du skickar praktikintyget per post och sedan returnerar jag det tillsammans med ditt diplom.
Det verkar tyvärr variera mellan länen hur lång praktiken ska vara. Jag rekommenderar att du kontaktar den Länsstyrelse du tillhör så du vet hur lång praktik du behöver.

Jordbruksverkets kräver att hundarna ska omhändertas av kompetenta personer med grundläggande kunskap och praktisk erfarenhet i följande områden:

•   Hunden beteendebehov och etologi.

•   Problemhundsägare och problemhundar.

•   Stress hos hundar.

•   Smittspridning.

•   Djurskyddslagstiftningen.

•   Raskunskap.

•   Enklare hundsjukvård.

Vi har dessutom lagt till nedanstående områden:

•   Företagande.

•   Företagsformer.

•   Ekonomi.

•   Ledarskap av människor.

•   Gå igenom ansökningsblanketter.

•   Ledarskap av hund.

Pris

5 800 kr inklusive moms och litteratur.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i nedanstående uppgifter. Du får en faktura till den e-postadress du anger nedan. Jag skickar kursmaterialet så snart kursavgiften är betald så du kan påbörja din utbildning.

  •  -
  •  
  • Should be Empty:

© Hundkompaniet Pygmalion 2009-2015